תנאי שימוש במידע

 

להלן תנאי השימוש במידע באתר www.buildeal.com.

 

 

התנאים חלים בין משתמשי האתר לבנינו, שיכון ובינוי - סולל בונה תשתיות בע"מ (חברה מס' 520022625) וכל מי מטעמנו, כמפורט בהסכם המשתמש.

התנאים חלים על יחסינו החל מהמועד שבו נרשמתם לשירותי האתר. אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה, אנא הימנעו מרישום לאתר ו/או שימוש בו, שכן לא מוטלת עליכם חובה חוקית למסור את המידע. מסירת המידע תלויה ברצונכם והסכמתכם.

השימוש באתר הוא באחריותכם בלבד, לכן אנא קראו את ההסכם בעיון.

אנו נשתמש במידע שתמסרו לנו בקשר עם שימושכם באתר לפי התנאים שיפורטו להלן ולפי כל דין.

התנאים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם המשתמש, המתפרסם באתר ומחייב אותנו ואתכם. כל ההגדרות ויתר התנאים בהסכם המשתמש חלים גם על האמור להלן.  

מסירתכם פרטים מזהים בשלב הרישום מהווה הסכמה מצדכם לשימוש בשירותי האתר לפי הסכם המשתמש, הכולל גם את התנאים להלן. ללא מסירת הפרטים המזהים, לא יהא באפשרותכם להשתמש בשירותי האתר.

 1. אנו נשתמש במידע שתמסרו לנו מרצונכם ובאמצעות האתר למטרות אלה:

 • הענקת שירות לכם באמצעות האתר;
 • יצירת קשר עמכם;
 • משלוח הודעות באמצעות שירות הסוכן החכם, אם הפעלתם שירות זה באתר;
 • משלוח הודעות ופרסומות בדוא"ל מטעמנו;
 • קידום, פרסום ושיווק האתר באמצעות פלטפורמות אחרות, כדוגמת Facebook;
 • קידום, פרסום ושיווק עסקים אחרים;

שימו לב: בגלל שאנו מסתייעים בגורמי שיווק, כגון, גוגל ופייסבוק, גורמים אלה יאספו עליכם מידע, שנובע מהשימוש אתם עושים באתר, וישתמשו במידע זה כדי לפרסם לכם גם עסקים אחרים.

אנא עיינו בסעיפים 5 ו-6 להלן.

 • ניתוח מידע סטטיסטי לשם בחינת השירות ושיפורו;
 • תפעול האתר וכן פיתוחו ושכלול השירות שניתן באמצעותו;
 • אכיפת הסכם המשתמש ותנאי שימוש אלה;
 • איתור פעילות פסולה ובלימתה.
 1. אנו אוספים אודותיכם מידע, שתמסרו לנו מרצונכם בשלב הרישום וכן בכל שלב לאחר מכן, כולל, בין היתר, שם פרטי של נציגכם, שם משפחה של נציגכם, שמכם הרשמי (שם העסק או החברה), הכתובת בה נמצאים עודפי הבניה המוצעים במודעה, כולל תיאור מילולי של המקום, טלפון, דוא"ל ליצירת קשר עמכם, סיסמתכם, תנאי הסוכן החכם שביקשתם להפעיל, המועד שבו אישרתם את הסכם המשתמש וכן את תנאי השימוש במידע, נוסח המודעה שפרסמתם באתר, תמונות שכללתם במודעתכם.
 2. לשם קידום ופרסום האתר באינטרנט אנו מתירים לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל לאסוף ולצבור עליכם מידע נוסף מגוון, הכולל גם את מאפייני גלישתכם, העדפותיכם בתחומים שונים, מוצרים ושירותים שעניינו אתכם, אתרים בהם גלשתם, האמצעי שבאמצעותו הנכם גולשים, מיקום האמצעי, מועדי גלישותיכם ועוד.
 3. המידע שייאסף עליכם לטובת קידום האתר ופרסומו, כאמור, לא יהא בשליטתנו, לא יוחזק על ידינו ולא יישמר אצלנו, אלא יימסר לצדדים שלישיים. 
 4. באתר מופעלים אמצעים שנועדו להתחקות ולעקוב אחר הגלישה שלכם באתר (cookies). 

האמצעים נועדו לאפשר לנו לפרסם את לכם את האתר גם כאשר הנכם גולשים באתרים אחרים.

ייתכן שיש באפשרותכם לנטרל את האמצעים להתחקות ועקיבה באמצעות נקיטת פעולה מתאימה בדפדפן שבאמצעותו הנכם גולשים.  

 1. צדדים אחרים שמשרתים אותנו בקידום ופרסום האתר יצליבו את המידע שתמסרו לנו עם מידע אודותיכם ממקורות אחרים.

אנו לא נצליב את המידע שתמסרו לנו עם מידע ממאגרי מידע אחרים, למעט מאגרי מידע חוקיים הנגישים לכלל הציבור, כגון, מאגרי המידע של רשות התאגידים.

 1. אנו נתיר למפרסמים או לחברות לניהול פרסום להתחקות אחרי פעילותכם באתר או לעשות שימוש בפרטי המשתמש שלכם, כמפורט בהסכם בינינו. עקב כך יוכלו המפרסמים לפרסם לכם גם עסקים אחרים ולא רק את האתר (Buildeal.com).
 2. אנו נמסור את המידע לצד שלישי במקרים כאלה:
 • למשתמשים אחרים, לצורך הגשמת מטרת האתר: עשיית עסקאות בעודפי בניה בישראל;
 • לשם מתן אפשרות לצדדים שלישיים לקדם ולפרסם את האתר;
 • לפי הוראה ו/או צו מידי רשות או ערכאה שיפוטית;
 • על מנת לעצור אתכם מלבצע פעולה בלתי חוקית או פעולה, שנוגדת את ההסכם או שנראית כניסיון לבצע פעולות כנזכר;
 • תתגלע בינינו מחלוקת, שכן אז המידע יימסר ליועצנו וכן יעשה פומבי בהליך משפטי;
 • נרצה למנוע נזק לגוף או רכוש שלנו או שלכם או של צד שלישי;
 • נכסינו יועברו לצד שלישי במסגרת הליך משפטי, כגון, מיזוג, הבראה, פירוק.
 1. אנו מאבטחים את פעילות האתר ואת המידע שהנכם מעבירים אלינו באמצעות מערכות אבטחת מידע, כולל גם הצפנה חד-כיוונית לסיסמאות, אך אין במערכות אלה כדי להבטיח חסינות מפני חדירה שלא כדין לאתר ומערכותיו ובכלל זה גם למידע שתמסרו לנו.
 2. תוכלו לעיין במידע שהעברתם לנו ולבקש לתקנו או למחקו באמצעות משלוח הודעה אלינו בטופס צור קשר באתר או בדוא"ל שלנו: Buildeal@solbo.co.il, ואנו נמחק את המידע ונשיב לכם בדוא"ל כי כך עשינו, ואולם, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לא למחוק את המידע, אם נסבור שהוא נחוץ לשם תיעוד השירות שקיבלתם מידינו, למשל, במקרה שנמצא במחלוקת עמכם.
 3. אנו רשאים לשנות את תנאי השימוש במידע מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. שימושכם באתר לאחר שינוי תנאי השימוש במידע יותנה בכך שתאשרו את הסכם המשתמש העדכני או את תנאי שימוש במידע העדכניים, שמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם המשתמש.

 

נוסח מיום 1.12.2021